Groepstraining Eindtoets groep 8

Schooladvies

Tussen half april en half mei vinden de diverse eindtoetsen van groep 8 plaats. Dit kan bijv. de CITO-, Route 8- of de IEP-toets zijn.

Sinds 2015 wordt het schooladvies niet langer bepaald door de eindtoets maar door de leerkracht. Vóór 1 maart geeft de leerkracht een advies over het niveau van het kind. Hierbij wordt gekeken naar schoolprestaties, aanleg en ontwikkeling. In de meeste gevallen komt het schooladvies overeen met de verwachtingen van de ouders.

Als blijkt dat een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, is de school verplicht het schooladvies te heroverwegen. De school kan dan nog besluiten het advies aan te passen. Als ouder kun je dan je kind alsnog op een hoger niveau aanmelden.

 

'Er zit meer in dan eruit komt'

Dit is een veel gehoorde uitspraak van ouders die geloven dat er meer in hun kind zit dan er soms uitkomt op school. Zowel voor de school als voor de ouders is dit een lastige situatie. Beiden willen het beste voor het kind en een passend vervolgonderwijs vinden waar het kind goed tot zijn of haar recht komt. 

Als je als ouder het gevoel hebt dat je kind kans maakt op een hoger advies in groep 8, dan kun je het kind aanmelden voor de 'eindtoets groep 8 training'. Deze training is erop gericht om het kind een laatste boost zelfvertrouwen en tools te geven. 

 

Groepstraining eindtoets groep 8

Op de volgende donderdagen: 14+21+28 maart en 4+11 april 2019 van 17.30-19.00

In een groepje van maximaal 6 kinderen gaan we in 5 lessen van 1,5 uur aan de slag. Ieder kind maakt voor zichzelf een plan van aanpak met eigen doelen voor de 5 lessen. Waar wil je nog graag aan werken, wat heb je nodig en hoe ga je dat aanpakken? 

Samen werken we aan vragen op leergebied van Taal en Rekenen maar we werken ook aan meer zelfvertrouwen, een positieve mindset, een goede werkhouding en aan een betere concentratie. 
De trainingen zijn inclusief een startgesprek en eindevaluatiegesprek van elk 50 minuten met kind & ouder.

Meld je kind hier aan *

* De groepstraining gaat door bij 4 aanmeldingen.

Indien er niet voldoende aanmeldingen zijn kun je ook kiezen voor een individuele training of een duo-training

 

Investering

Groepstraining eindtoets groep 8 Prijs
Kennismakingsgesprek (telefonisch) 30 minuten Gratis
5 lessen van 1,5 uur € 275,- inclusief een Werkmap met opdrachten en inclusief een startgesprek en eindevaluatiegesprek met kind & ouder (2x 50 minuten)
Telefonisch consult (aanvragen per mail) € 15,- per kwartier
Mail consult € 15,- voor een uitgebreide mail