CITO Training voor groep 5 t/m 8

Voor sommige kinderen levert het maken van een CITO toets helaas veel stress op. Ze vinden het bijvoorbeeld moeilijk om te gaan met de druk van het moeten presteren. Of het omgaan met de tijdsdruk die sommige toetsen opleggen. Of ze missen de juiste strategie om tot een goed antwoord te komen vanwege de multiple choice vraagstelling. 

Deze factoren kunnen het kind belemmeren om te laten zien wat het de afgelopen tijd heeft geleerd, waardoor het kind lager scoort dan je zou verwachten. 

CITO scores zijn allang niet meer allesbepalend wat betreft het beoordelen van het niveau van het kind. De leerkracht baseert zijn/haar beoordeling op verschillende factoren. CITO (of een andere vergelijkbare toets) is daar een onderdeel van. Toch wil je als ouder dat je kind met zelfvertrouwen een toets kan maken. Dat is voor het kind zelf ook veel fijner!

Ik geef de individuele CITO training vanuit een 2-sporen aanpak. Ik kijk niet alleen naar de cognitieve prestaties maar vooral ook naar de mindset waarmee een kind een toets maakt. Een veranderende mindset kan veel opleveren waardoor de verbeterde prestaties op cognitief vlak vanzelf volgen. Soms kan een aanvullende Leren Leren Training of de Eindtoets groep 8 Training versterkend werken voor meer zelfvertrouwen tijdens de toetsen.

Een CITO training kan individueel of in duo worden aangeboden.

Klik hier om aan te melden

Prijzen vanaf 2020

CITO Training Prijs
(Telefonisch) kennismakingsgesprek 30 minuten Gratis
Individuele CITO Training van 50 min. Taal OF Rekenen €62,50 per les (Incl huiswerkboekje en een kort mailverslag na afloop van elke trainingsles)
DUO-les CITO Training van 50 min. Taal OF Rekenen €45,- per les (Incl huiswerkboekje en een kort mailverslag na afloop van elke trainingsles)
Individuele CITO Training van 75 min. Taal EN Rekenen € 95,- (Incl huiswerkboekje en een kort mailverslag na afloop van elke trainingsles)
DUO-les CITO Training van 75 min. Taal EN Rekenen € 67,50 per les (Incl huiswerkboekje en een kort mailverslag na afloop van elke trainingsles)
Extra materialen In overleg
Telefonisch consult (aanvragen per mail) € 15,- per kwartier
Uitgebreid verslag op verzoek van ouders € 65,-

De Trainingen zijn vrijgesteld van BTW