De Eindtoets groep 8 uitslag!

Eindtoets uitslag groep 8

Nog even en dan is het zover! Als jouw kind ook in groep 8 de Eindtoets heeft gemaakt, dan komt de uitslag over niet al te lange tijd. Als het schooladvies allang bekend is en je weet al weet waar je kind naar toe gaat, hoe spannend is de uitslag dan nog?

Schooladvies groep 7

In groep 7 is het voorlopig schooladvies gegeven en wist je als ouder al enigszins waar je kind naar toe kan gaan. Toch kan er zelfs in groep 8 nog wel eens het een en ander veranderen. Meestal wordt het schooladvies in groep 7 gegeven, met nog een mogelijkheid om te groeien. Stel dat het advies VMBO TL/HAVO is, dan kan het kind nog een groei laten zien waarbij het definitieve advies in groep 8 HAVO wordt.

Schooladvies groep 8

in groep 8 geeft de leerkracht van je kind het definitieve schooladvies. Dit advies wordt gegeven op grond van wat de leerkracht in de afgelopen jaren van je kind heeft gezien en gehoord. De tussentijdse toetsen die zijn afgenomen laten al een behoorlijk beeld zien van wat je kind kan. Als ouder ben je ook steeds op de hoogte gehouden middels rapporten en rapportgesprekken over deze ontwikkeling van je kind. Meestal zijn er volop toetsen afgenomen zoals de CITO maar ook methodegebonden toetsen. Het schooladvies in groep 8 zal dan ook geen verrassing moeten zijn.

Werkhouding en Sociaal Emotionele ontwikkeling

Behalve naar de toetsen, wordt er ook gekeken naar de sociaal emotionele ontwikkeling van je kind en de werkhouding in de klas. Dat is minstens zo belangrijk als de toetsresultaten. Vaak zie je ook dat kinderen in groep 8 nog groei laten zien in de zelfstandige werkhouding. Die is namelijk belangrijk voor het voortgezet onderwijs waarbij er veel meer zelfstandigheid wordt verwacht. Dit is dus ook een belangrijke factor voor het schooladvies.

Eindtoets CITO, IEP of Route 8

Sinds 2014 zijn scholen verplicht een Eindtoets af te nemen. Deze toets meet de ontwikkeling van je kind op in ieder geval de basisvakken Taal en Rekenen. Tot voor kort was vooral CITO een belangrijke toetsaanbieder maar tegenwoordig heb je ook de IEP Eindtoets en Route8. Scholen zijn vrij om te kiezen welke Eindtoets ze willen aanbieden.

De uitslag van de Eindtoets

Na de meivakantie komt de uitslag van de Eindtoets. Vaak zijn kinderen opgelucht dat ze de toets achter de rug hebben en kunnen het in de meivakantie even loslaten. Als de uitslag nadert, merk je toch wel dat het weer wat spannend wordt. Maar hoe spannend is het nog als het schooladvies al is gegeven en de meeste kinderen ook al weten naar welke school ze gaan?

Tegenvallende Eindtoets uitslag

Stel dat de uitslag van de Eindtoets in groep 8 tegenvalt? Wat betekent dat dan voor het schooladvies van jouw kind? 

Een tegenvallende Eindtoets uitslag heeft GEEN invloed op het schooladvies. De leerkracht mag het schooladvies niet meer bijstellen. 

Een hogere uitslag op de Eindtoets

Stel dat de Eindtoets hoger uitvalt dan verwacht? Als dat het geval is dan is de school verplicht om het schooladvies te heroverwegen. De leerkracht moet dan onderbouwen of ze het schooladvies bijstelt of dat het blijft zoals eerder is geadviseerd. De leerkracht is dus niet verplicht om het schooladvies aan te passen.

Maak er in ieder geval nog een leuke tijd van tot aan de zomervakantie!

Succes bij de afronding van de laatste schoolweken in groep 8!

Marja


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.