Remedial Teaching

Achter het cijfer van een kind zitten veel vaardigheden en eigenschappen zoals doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, inzetten van leerstrategieën, plannen & organiseren, motivatie en werkhouding. Maar soms gaat het leren moeizaam en ontstaat er een achterstand in de leerontwikkeling. Dit kan diverse oorzaken hebben. Soms is er een onderliggende leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie. Soms is er sprake van een gedragsprobleem zoals ADHD/ADD of Autisme. Maar vaak is er ook niet direct een verklaring voor de achterstand. 

Op school kan het aan tijd, expertise of middelen ontbreken om het kind optimaal te begeleiden bij wat het nodig heeft. 

Ik begeleid kinderen van groep 3 tm 8 met diverse leerproblemen op gebied van taal en/of rekenen. 

Werkwijze

 • Stap 1 Aanmelding
  Je meldt je kind telefonisch aan of via de mail en we maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is altijd gratis.
 • Stap 2 Kennismaking en Afspraak
  We maken kennis met elkaar waarin ik mijn werkwijze uitleg en we samen de hulpvraag bespreken. Tijdens dit gesprek bespreken we of we een traject opstarten. Ik geef een intakeformulier mee die door ouders wordt ingevuld voor de start van de eerste les. Ook maken we afspraken over het begeleidingstraject.
 • Stap 3 Begeleiding en Handelingsplan
  Een traject bestaat uit 12 lessen van 50 minuten.
  De eerste 2 lessen bestaan uit een diagnostisch onderzoek.
  In de 3e les wordt het handelingsplan besproken.
 • Stap 4 Eindevaluatie
  In de 11e les vindt er opnieuw diagnostisch onderzoek plaats om de resultaten van de begeleiding te meten.
  In de 12e les vindt er een eindevaluatiegesprek plaats en afhankelijk van de resultaten en de behoefte, ronden we het traject af of starten we een nieuwe begeleidingsperiode.

2-Sporen Aanpak

Tijdens het intakegesprek wordt vaak helder waar de problemen zitten mbt het leren. Soms is er een duidelijke oorzaak aanwezig zoals de leerstoornis dyslexie waardoor leesproblemen ontstaan. Deze leesproblemen kunnen ook invloed hebben op de andere vakgebieden zoals automatiseren bij het rekenen en verhaalsommen. Dat dergelijke leerproblemen ook invloed hebben op het welbevinden van het kind is heel begrijpelijk. Daar heb ik aandacht voor! Ik observeer nauwlettend hoe het kind omgaat met de problematiek en signaleer onderliggende negatieve emoties die invloed kunnen hebben op het leerproces. Als Kindercoach en Remedial Teacher hanteer ik altijd een 2-sporen aanpak. Juist door aandacht te geven aan de emoties en de gedachtes van het kind rondom de leerproblematiek, kan er veel meer bereikt worden in het leerproces.  

Leerstrategieën

Als Remedial Teacher signaleer ik welke voorkeur het kind heeft ontwikkeld en sluit daar zoveel mogelijk op aan. Met name het leren met hulp van visuele leerstrategieën wordt vaak onderschat. Ik maak als beelddenkspecialist veel gebruik van visuele leerstrategieën. Het kind ervaart daardoor vaak rust en ruimte in het hoofd doordat er meer structuur ontstaat. In overleg met school kan het kind de beeldstrategieën ook inzetten tijdens de lessen in de klas.

Samenwerken met School

Ik vind het wenselijk om samen met de school van het kind het leerprobleem aan te pakken. Na het intakegesprek zal ik, met toestemming van de ouders, contact opnemen met de leerkracht van het kind om afspraken te maken over het handelingsplan. Want afstemming zorgt voor een effectievere aanpak.

Klik hier om aan te melden

Prijzen vanaf 2020

Investering

Remedial Teaching Prijs
Kennismakingsgesprek 30 min. (telefonisch of in de praktijk) Gratis
RT Les van 50 minuten € 62,50 inclusief huiswerkboekje en kort mailverslag na elke les
RT Les van 75 minuten € 95,- inclusief huiswerkboekje en kort mailverslag na elke les
RT Les van 100 minuten € 125,- inclusief huiswerkboekje en kort mailverslag na elke les
Extra Gebruikersmaterialen In overleg
Handelingsplan € 65,-
Contact leerkracht (telefonisch) € 15,- per kwartier
Telefonisch consult (aanvragen per mail) € 15,- per kwartier
Eindevaluatie 50 minuten € 62,50,- incl geëvalueerd handelingsplan
Schoolbezoek (op verzoek van ouders) € 65,- per uur (Interwijzer rekent een vergoeding van 0,25 per km)

Remedial Teaching is vrijgesteld van BTW