Voorwaarden

  • Na elke les of sessie wordt er een factuur verstuurd. Deze dient binnen 14 dagen betaald te worden. Contante betaling na afloop van de les is ook mogelijk. Bij een langdurig traject wordt er 1x per maand gefactureerd.
  • Afmelden graag minimaal 24 uur voor aanvang van de les/sessie
  • Bij niet tijdig afmelden wordt de helft van het tarief in rekening gebracht
  • Bij niet komen opdagen wordt het volledige bedrag in rekening gebracht
  • Tarief wijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd op deze site
  • Interwijzer is verplicht zich te houden aan de wettelijke regel dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. Er wordt dan ook van beide ouders een handtekening gevraagd op het inschrijfformulier. De opdracht gevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het begeleiden, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Coaching van 1 van beide ouders is altijd een mogelijkheid.
  • Alle informatie die tijdens de sessie besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de ouders van het kind kan besloten worden derden in te lichten. Bij de begeleiding speelt terugkoppeling naar de ouders een grote rol. We doen het samen. Hierbij wordt rekening gehouden met de wens van het kind. 
  • De begeleiding vindt plaats in de praktijkruimte aan huis. Er is geen wachtruimte voor ouders. In overleg met ouders spreken we af of een kind alleen komt/naar huis mag. Ouders blijven hiervoor verantwoordelijk.
  • Ouders mogen het laatste kwartier altijd aanwezig zijn zodat ze op de hoogte zijn van wat we hebben gedaan en wat er eventueel thuis gedaan kan worden.
  • De ouder dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn.